سیکار طرح

دانلود طرح توجیهی درخت صنوبر ۱۴۰۲ (word+pdf)

تخفیف!

نحوه سرمايه گذاري کل(میلیون ریال):

هزینه های سرمایه گذاری کل فاز ساخت کل فاز تولید
کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری 2,291.10 0
کل مخارج پیش از تولید 1,263 0

مخارج پیش از تولید(خالص از بهره) 1,263 0
بهره 0 0
افزایش در سرمایه در گردش خالص 12 148.03

اشتغالزایی : 2 نفر ثابت 8 نفر متغیر

تعداد صفحات : 47 صفحه

قیمت اصلی ۱۹۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶۹,۰۰۰ تومان است.