سیکار طرح

طرح توجیهی نیروگاه خورشیدی ۵ کیلو وات نگارش ۱۴۰۲ (WORD+PDF)

تخفیف!

نحوه سرمايه گذاري کل:

جمع کل سرمایه گذاری

شرح هزینه (میلیون ریال)
سرمایه ثابت 2,253.68
سرمایه در گردش 17.90
مخارج پیش از تولید(هزینه نصب و راه اندازی) معادل 10% سرمایه ثابت

+ هزینه حمل تجهیزات

214.64
120
جمع : 2,606.20

در این طرح از نیروی انسانی طی فرآیند تولید استفاده نمی شود.
نیروی انسانی طی دوران ساخت بعهده پیمانکار می باشد.

تعداد صفحات : 44 صفحه

قیمت اصلی ۱۹۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۹,۰۰۰ تومان است.