سیکار طرح

طرح توجیهی دستکش کارگری نگارش ۱۴۰۲ (WORD+PDF)

تخفیف!
سرمايه ثابت طرح : 61170.4
سرمايه در گردش : 19727.5
سرمايه گذاري کل طرح(میلیون ریال) : 80897.9
ميزان زمين طرح(مترمربع) : 500 متر مربع
ميزان زمين بنا(متر مربع) : 300متر مربع
نقطه سربه سر : 72.61%
مدت برگشت سرمايه(سال) : 1.64
نرخ بازدهي سرمايه : 61.13%

تعدا صفحات : 31 صفحه

قیمت اصلی ۱۸۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۹,۰۰۰ تومان است.