سیکار طرح

دانلود طرح توجیهی کاشت درخت پالونیا ۱۴۰۲ (word+pdf)

تخفیف!

برگشت سرمایه بر اساس نسبت سرمایه ثابت، به سود ویژه قبل از کسر مالیات

دوره برگشت سرمایه 0.08

بر اساس نسبت سود ویژه، قبل از کسر مالیات بر سرمایه گذاری ثابت

نرخ بازدهی سرمایه 1206%

جمع کل سرمایه گذاری طرح

ردیف شرح هزینه میلیون (ریال)
1 سرمایه ثابت 18,943
2 سرمایه در گردش 2,211
جمع 21,154

تعداد صفحات : 22 صفحه

 

قیمت اصلی ۱۹۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶۹,۰۰۰ تومان است.