سیکار طرح

دانلود طرح توجیهی کارگاه قالیبافی ۱۴۰۲ (word+pdf)

تخفیف!

بر اساس نسبت سرمایه ثابت، به سود ویژه قبل از کسر مالیات

دوره برگشت سرمایه 2.23

 

 نرخ بازدهی سرمایه

بر اساس نسبت سود ویژه، قبل از کسر مالیات بر سرمایه گذاری ثابت

نرخ بازدهی سرمایه 45

سرمایه در گردش

ردیف شرح طول دوره (روز) هزینه (میلیون ریال)
1 مواد اولیه 60 3,288
2 تنخواه گردان 60 12,604
جمع 15,892

 

ردیف شرح هزینه میلیون (ریال)
1 سرمایه ثابت 11,456
2 سرمایه در گردش 15,892
جمع 27,347

تعداد صفحات : 53 صفحه

قیمت اصلی ۱۹۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۹,۰۰۰ تومان است.