سیکار طرح

دانلود طرح توجیهی غذای حیوانات خانگی(word+pdf)

تخفیف!

حجم سرمایه گذاری

v   سرمایه ثابت 77,965
v   سرمایه در گردش 8,736
v   سرمایه گذاری کل 86,701
دوره برگشت سرمایه 0.62
 • جمع کل سرمایه گذاری ثابت
 • جمع هزینه های جاری طرح
 • سرمایه در گردش
 • جمع کل سرمایه گذاری طرح
 • هزینه های تولید
 • قیمت تمام شده محصول
 • فروش
 • سود ویژه و ناویژه
 • نقطه سر به سر
 • سود ویژه
 • دوره بازگشت سرمایه
 • نرخ بازدهی سرمایه

تعداد صفحات : 32 صفحه

قیمت اصلی ۱۸۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۵۹,۰۰۰ تومان است.