سیکار طرح

دانلود طرح توجیهی تولید قند شکسته ۱۴۰۲ (word+pdf)

 

اشتغال طرح(نفر) : 15
سرمايه ثابت طرح(میلیون ریال) : 53,442
سرمايه در گردش(میلیون ریال) : 60,120
سرمايه گذاري کل طرح(میلیون ریال) : 113,562
ميزان زمين طرح(مترمربع) : 2,000
ميزان زمين بنا(متر مربع) : 542
نقطه سربه سر : 32.01
مدت برگشت سرمايه(سال) : 3.93

تعداد صفحات : 38 صفحه

۱۸۹,۰۰۰ تومان